Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017
Sikås.

Sikås är en charmig by några mil från Hammerdal.

Sikås – en levande och aktiv landsbygd

Sikås är ett bra exempel på en levande och aktiv landsbygd, där traditionella näringar och nyskapande verksamheter tillsammans ger livskraft.

Sikås är en 500 år gammal by med gedigna gårdar och 250 hektar odlad jord. Den samlade skogsarealen uppgår till 9 000 hektar och är en betydelsefull del av näringslivet.

Uppsving när järnvägen kom

Sikås fick sitt stora uppsving under början av 1900-talet då inlandsbanan kom till byn som under en tid förvandlades till en av Jämtlands största med cirka 1 000 invånare. På kort tid tillkom flera hotell, affärer och kaféer. Järnvägens tillkomst betydde mycket för utvecklingen och föranleddes av en hård kamp mellan Sikås, den större orten Hammerdal och grannbyn Gåxsjö.

Rikt föreningsliv

Idag bor omkring 200 personer i Sikås som har ett rikt föreningsliv och ett varierat kulturellt utbud. Butiken (Sikås-Bua) är en viktig samlingspunkt, liksom hembygdsgården och föreningshuset GT.

Kontakt
  • Gatu- och markansvarig
  • Thord Engström
  • 0670-164 29
  • 070-350 56 40

  • Adress
  • Teknik- och serviceförvaltningen
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund
Tomter till salu
Bygga och ändra.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in