Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Flytta till Sverige

Här är uppgifter om vad som är bra att tänka på inför en flytt till Sverige. För att få fullständig information titta på respektive myndighets webbplats eller kontakta dem.

Uppehållsrätt och folkbokföring

Om du ska flytta till Sverige och är EU/EES-medborgare så behöver du inte registrera dig hos Migrationsverket om du har uppehållsrätt.

Grundregeln för att du ska få uppehållsrätt är att du ska kunna försörja dig och din familj.

När du flyttar till Sverige ska du i de allra flesta fall vara folkbokförd i Sverige. Det är Skattemyndigheten i Sverige som sköter folkbokföringen. Anmälan om flytt till Sverige och ansökan om folkbokföring gör du till Skatteverket. För att bli folkbokförd ska alla familjemedlemmar infinna sig personligen till skattekontoret.

Ta med pass och handlingar som styrker ditt civilstånd, födelseattest för dina medflyttande barn och hur ni ska försörja er.

För att din uppehållsrätt ska styrkas måste du bifoga dokument som visar att du tillhör någon av nedanstående kategorier:

  • Arbetstagare Om du är arbetstagare ska du skicka med ett anställningsbevis från arbetsgivaren där anställningstiden och anställningsformen framgår. Beviset ska vara undertecknat av arbetsgivaren.
  • Egen företagare Om du är egen företagare ska du kunna visa för Migrationsverket att du har en verksamhet i Sverige. Verksamheten behöver inte ha startat eller ge resultat, men du ska kunna visa att planeringen och förberedelserna är igång. Om du redan har ett företag måste du kunna visa att företaget är verksamt.
  • Person med egna medel Du har uppehållsrätt om du kan visa att du har tillräckliga medel för att försörja dig och din familj.

Skatteverket prövar sedan om dina kriterier för folkbokföringen och uppehållsrätten är uppfyllda.

Var du är folkbokförd har betydelse för många rättigheter och skyldigheter. Till exempel kan du ha rätt till barnbidrag och bostadsbidrag om du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och var du ska rösta beror på var du är folkbokförd. Det är också Skatteverket som ger dig personnummer.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Försäkringskassan

När du flyttar till Sverige ska du också registrera dig hos Försäkringskassan. För att kunna registrera dig hos Försäkringskassan behöver du ett svenskt personnummer (ta med brevet från Skatteverket) och alla handlingar som styrker din uppehållsrätt.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in