Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Hjälpmedel

Körträning med elrullstol

Körträning med elrullstol

Hjälpmedel ska underlätta det dagliga livet och kompensera för funktioner och förmågor som är nedsatta. Syftet är att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel kan klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig eller kommunicera med omvärlden.

Hur får du ett hjälpmedel när det behövs?

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna få ett hjälpmedel genom personal sjukvården. Både region Jämtland Härjedalen och kommunen ska kunna erbjuda hjälpmedel till personer med funktionshinder. Det är viktgt att hjälpmedlet utprovas individuellt så att det passar till dig som ska använda det. Det finns viss personal som kan göra det. De är behöriga förskrivare. Inom vård- och socialförvaltningen är det arbetsterapeuter och sjukgymnaster som kan förskriva hjälpmedel. 

Så här fungerar det i Jämtlands län

Det finns gemensamma regler kring hjälpmedel i Jämtlands län. Många hjälpmedel kan du låna utan kostnad. Vissa produkter får du betala en viss kostnad för. Den personal som provar ut hjälpmedel kan informera mer.

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen är en verksamhet inom region Jämtalnd Härjedalen (landstinget).Information om finns på region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på webben

Information om hjälpmedel finns på 1177 Vårdguiden/Tema Hjälpmedel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som har hjälpmedel

Här finns mera information till dig som fått låna hjälpmedelPDF via kommunrehab och till dig som är anhörig.

Hjälpmedel, konsumentprodukter och inköpsställen

Det finns många konsumentprodukter som kan vara till stöd och hjälp i vardagen. Med konsumentprodukter menas att de säljs på öppna marknaden och du behöver inte gå via en förskrivare inom sjukvården. Exempel på försäljningsställen finns här nedan.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in