Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Kvinnor och män som lever med funktionsnedsättning kan ibland ha behov av stöd och omsorg. Det finns olika slags insatser att söka. Funktionsnedsättningen kan vara fysisk och/eller psykisk. Insatserna anpassas utifrån det individuella behovet.

För personer med funktionsnedsättning finns särskilda bestämmelser. Det kan handla om fysiska, psykiska eller andra orsaker till funktionsnedsättning. Bestämmelserna säger att den som möter betydande svårigheter i sin livsföring ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och hjälp att leva som andra.

Socialsekreterare, biståndshandläggare och andra kan hjälpa dig med information, rådgivning och stödsamtal. De handlägger och beslutar om insatser av olika slag. Du kan få hjälp med att göra ansökan. Du kan också få hjälp att göra en planering av dina  insatser.

Guide - information om stöd och resurser för personer med psykiska funktionshingder

G U I D E - inform

ation om stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in