Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Den här texten är lättläst.
Det betyder att det inte finns svåra ord
men allt som är viktigt finns med.
Texten handlar om LSS.
LSS betyder lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
LSS säger att en del människor
har rätt att få extra hjälp för att leva bra liv.
Det är kommunen och landstinget som
ska ge den hjälp som behövs.
Här får du veta mera om
vad som gäller.

Varför finns lagen?

Många människor tror
att människor med funktionsnedsättning
alltid är handikappade.
Men ofta är det omgivningen
som är ett hinder.
För att kunna ta bort en del hinder
har regeringen bestämt att lagen LSS ska finnas.

LSS gäller tillsammans med andra lagar

Sverige har flera lagar som kan hjälpa
människor med funktionsnedsättning.
Socialtjänstlagen är en av de lagarna.
Men vissa personer med funktionshinder
behöver mer hjälp.
Därför finns LSS.
LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning
rätt till mer hjälp
än vad de andra lagarna gör.

Dessa personer kan få hjälp av lagen om LSS:

Personer med utvecklingsstörning kan få hjälp.
Personer med autism kan få hjälp.
Vuxna som fått en hjärnskada
efter en olycka eller sjukdom kan få hjälp.
Personer som kommer att ha
stora funktionsnedsättningar länge
kan få hjälp.
Dessa funktionsnedsättningar kan vara att man har
svårt att röra sig
eller att man har en psykisk sjukdom
eller andra problem.

LSS-handläggare ska hjälpa till

Alla som vill söka hjälp enligt LSS
får hjälp av en LSS-handläggare.
Handläggaren arbetar i kommunen
och ser till att man får den hjälp man behöver.

Personen som får hjälpen ska
få bestämma själv

Man bestämmer själv om man vill ha hjälp.
När man får hjälpen ska man alltid själv
få vara med och bestämma hur den ska vara.

Detta kan man få hjälp med enligt LSS

1. Råd och stöd
2. Personlig assistans 
3. Ledsagarservice 
4. Kontaktperson 
5. Avlösarservice i hemmet 
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
8. Boende i familjehem eller
bostad med särskild service för barn och ungdomar 
9. Bostad med särskild service för vuxna 
10. Daglig verksamhet

Läs mer

Det finns mer att läsa om den hjälp man kan få på egna sidor. Klicka på länken i vänstra spalten.

Vad kostar det att få hjälp?

Den mesta hjälp man får enligt LSS är gratis.
Alla betalar förstås för sin bostad, sin mat,
för läkarbesök
och för det man vill göra på sin fritid.
Gemensamma rum som alla använder
i en gruppbostad betalar man inte för. 

Tystnadsplikt

All personal som hjälper till
har tystnadsplikt.
Det betyder att personalen inte får berätta för andra
vad man vet om den man hjälper.
Personalen behöver ibland berätta för varandra vad de vet
så att de ger rätt hjälp. 

Om du inte är nöjd 

Om du inte får den hjälp du vill ha
kan du klaga hos länsrätten.
LSS-handläggaren kan hjälpa till med att klaga.

Vill du veta mer

Ta kontakt med
LSS-handläggaren
så får du veta mer.

Det som står på den här sidan och på sidorna om varje insats enligt LSS kommer från en lättläst text som Socialstyrelsen tagit fram om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du vill läsa hela den lättlästa texten så finns den härPDF.

Mera om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Guide - information om stöd och resurser för personer med psykiska funktionshingder

G U I D E - inform

ation om stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in