Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Biståndsenhet

Biståndsenheten är en enhet inom vård- och socialförvaltningen. Biståndsenhetens syfte är att ge kvinnor och män i kommunen en ingång till bedömning oavsett vilken lagstiftning som tillämpas.

Vad gör biståndsenheten?

Biståndshandläggarna ska ge stöd, information och hänvisning till kvinnor och män som som söker hjälp och insatser av olika slag, för sina egna behov eller stöd som anhörig.

Biståndsenheten tar hand om ansökningar gällande:

Biståndsenheten ska verka för god rättssäkerhet för kommunmedborgarna och likvärdig bedömning av behov och insatser över hela kommunen.

Här arbetar handläggare som fått socialnämndens delegation att utreda och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kontaktuppgifter

Telefontid vardagar 9.00–10.00 för alla handläggare inom biståndsenheten.

E-post till biståndsenheten, klicka här.

Enhetschef

Ansvarsområde

Telefon

Magnus Ahlstrand

 

0670-167 37

Handläggare

 

 

Britt-Inger Enoksson

biståndshandläggare socialtjänstlagen

0670-163 19

Helena Hugosson

biståndshandläggare socialtjänstlagen

0670-167 64

Kristin Persson

biståndshandläggare socialtjänstlagen

0670-167 65

Lena Svensson

LSS- och biståndshandläggare

0670-163 14

Sandra Henriksson

biståndshandläggare socialtjänstlagen

0670-163 18

Tina Forsberg

biståndshandläggare socialtjänstlagen

0670-163 11

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in