Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Hälsoskydd

"Tillsynen inom hälsoskydd går ut på att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön. " Socialstyrelsen

Miljö- och byggavdelningen bedriver hälsoskyddstillsyn inom olika verksamheter t.ex. förskolor, tatuerare, hotell. Tillsynen innebär att miljö- och byggavdelningen kontrollerar hur verksamhetsutövare följer lagstiftningen inom området och att de har den egenkontroll som krävs. Det innebär även att myndigheten ger information och råd. Målet med lagstiftningen är att verksamheten inte ska innebära någon olägenhet för människors hälsa.

Hälsoskyddsverksamheter som miljö- och byggavdelningen har tillsyn över regleras i miljöbalkens 9 kap. samt i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En del verksamheter är anmälningspliktiga enl. 38 § i förordningen, t.ex. förskolor, tatuering, medicinsk fotvård.© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in