Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017
Fjärrvärme

Grävningen är klar, snart är huset redo att anslutas till fjärrvärmenätet.

Jämtlandsvärme AB

Bolagets affärsidé är att leverera värme till fastighetsägare inom Strömsunds kommun. Jämtlandsvärme AB ska uppfattas som en nära, trygg och långsiktig leverantör som erbjuder säkra och miljöanpassade värmelösningar för god totalekonomi. Från och med 2007 ägs bolaget till 100 procent av Strömsunds kommun.

Strömsunds kommun startade med fjärrvärme 1982 genom det helägda Strömsunds Värmebolag AB. Efter sammanslagning 2000 av Värmebolagets och Graninge Värmes AB (numera E-On Värme Norrland AB) anläggningar ägde kommunen 72 procent och Eon 28 procent av Jämtlandsvärme som blev det kvarvarande fjärrvärmeföretaget. 

Jämtlandsvärme bygger fjärrvärmenät i Gäddede

Hösten 2017 ska en ny panncentral för fjärrvärme vara klar i Gäddede. Det innebär att boende och företag i samhället nu har möjlighet att anmäla intresse för att ansluta sig till det nya fjärrvärmenätet.

Anmäl intresse för fjärrvärme i Gäddede

Jämtlandsvärme levererar idag fjärrvärme i samhällena Strömsund, Hammerdal, Hoting, Rossön, Kyrktåsjö och Backe. 2009 levererade vi nästan 50 GWh till cirka 300 fastigheter. De största kunderna är Strömsunds kommun och Strömsunds hyresbostäder.

Affärsdrivande företag

Jämtlandsvärme är ett affärsdrivande företag och har som målsättning att generera ett positivt resultat vilket i sin tur ska möjliggöra för företaget att själv finansiera sina investeringar.
Jämtlandsvärme har mellan 2007 och 2010 investerat över 45 miljoner i produktionskapacitet och kulvertledningar för att kunna erbjuda så många som möjligt fjärrvärme. Vi har sedan 2006 anslutit mer än 250 nya kunder varav 200 är villor. Det är totalt en ökning med cirka 12 miljoner KWh.

Produktionen inom JVAB är till 95% baserad på fasta biobränslen. Resterande del är el till värmpumpar samt bio-olja vid planerade driftstopp.

Så fungerar Fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme.

Vill du veta mer om fjärrvärme?
Informationsfilm från Svensk Fjärrvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi finns på följande orter

I Strömsund finns två biobränslepannor anpassade för att eldas med Bark/GROT (grenar och toppar).

Den ena pannan finns på Ramselevägen och den andra bakom "sjukan" där vi ersatt den gamla pannan med en ny modern som har återvinning av rökgaserna bl.a. 
 
I Hammerdal används överskottet på bränsle och kapacitet på NWP´s anläggning (före detta Hammerdals trä) samt vår egen anläggning för spån på Skogma.

I Hoting finns det en biobränslepanna installerad 1998 och placerad vid f.d. Hoting Lamell.

I Backe (skolan) installerades en ny pelletpanna 2006 och som används tillsammans med en sedan tidigare installerad sjövärmepump.

I Kyrktåsjö eldar vi pelletar.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in