Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Kommunledningsförvaltningen

Inom kommunledningsförvaltningen (KLF) finns enheterna ekonomi, kansli, personal.

Valnämndens kansli, vars uppgift är att sköta det administrativa valarbetet, finns också inom kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att ge service till kommunens övriga förvaltningar, avdelningar, kommunala bolag samt att biträda kommunledningen. 

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för Kommunledningsförvaltningen.

Kontakt
 • Storgatan 15
 • 0670-161 00 vx

 • Fakturaadress
 • Box 599
 • 833 24 Strömsund

 • Leveransadress
 • Strömsvägen 38

 • Kommundirektör
 • Anneli Svensson
 • 0670-161 24

 • Förvaltningschef
 • Irene Tängmark
 • 0670-164 44

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in