Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Miljö- och byggavdelningen

Miljö- och byggavdelningen är underställd miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden är tillsynsmyndighet enligt främst miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och lagen om brandfarliga varor.

Bygglov/bygganmälan

På miljö- och byggavdelningen arbetar vi med beredning och beslut i bygglov och rivningslovsärenden. Till oss vänder du dig om du tänker riva en byggnad, bygga nytt eller bygga om. Du måste också i regel ansöka om lov för att ändra en byggnads användningssätt till exempel från bostad till kontor. Installation av eldstad och rökkanal kräver en anmälan.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och byggavdelningen kontrollerar att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs i vår kommun. Miljöbalken är en ramlag som finns för att skydda naturen och oss människor från störningar, gifter och utsläpp samt ohälsosamma miljöer som kan vara skadliga på kort eller lång sikt. Vi arbetar med prövning, tillsyn, information och rådgivning.

Livsmedelskontroll

Den som tillhandahåller livsmedel till allmänheten är skyldig att se till att livsmedlet är säkert att äta. Miljö- och byggavdelningen kontrollerar att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen samt lämnar information och ger råd.

Serveringstillstånd, tobak, folköl och receptfria läkemedel

Från och med 1 mars 2010 har miljö- och byggavdelningen tillsynsansvaret över serveringstillstånd, tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. Det betyder att det är i fortsättningen oss den som funderar på att exempelvis söka alkoholtillstånd ska kontakta.

Register och kartor

Här på miljö- och byggavdelningen ansvarar vi för att ajourhålla vårt fastighets- och adressregister. Vi gör även kartor enligt de önskemål som kommer in. Kommunens GIS-samordnare sitter på miljö- och byggavdelningen.

Namn

Titel

Telefonnr

E-post:

fornamn.efternamn@stromsund.se

 

Anders Bergman

Miljö- och byggchef

0670-16379

Håkan Bredin

Byggnadsinspektör, stf miljö- och byggchef

0670-16388

Jonny Bokestig

Bygglovshandläggare

0670-16391

Tomas Hedin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-16443

Elisabet Olsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-16384

Annika Berglund (80%)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-16381

Mia Kristiansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-16390

Pia Gustafsson (70%)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-16418

Pia Gustafsson (30%)

Registrator

0670-16390

Maria K Skoglund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0670-16383

David Bergström

GIS-samordnare

0670-16391

Diana Lindström

Planingenjör

0670-16395

Jenny Novén

Planingenjör (tjänstledig)

 

Johanna Westgard

Planingenjör (tjänstledig)

 

Anna-Karin Lindberg

Nämndssekreterare

0670-16386

 

Kontakt
  • Miljö- och byggchef
  • Anders Bergman
  • 0670-163 79

  • Expedition
  • 0670-163 90

  • Adress
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund

  • Besöksadress
  • Storgatan 15

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in