Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Strömsund Turism

Strömsund Turism ansvarar för kommunens turismfrågor, extern information och konsumentrådgivning samt driver Strömsunds Camping och Folkets Hus i Strömsund.

Strömsund Turism är en resultatenhet som ligger under kommunstyrelsen. Att vara en resultatenhet innebär att vi får ta med oss eventuella över- eller underskott över årsbokslut.

Våra arbetsuppgifter är:

  • driva turistbyrå och camping i Strömsund
  • drift av Folkets Hus i Strömsund
  • extern information och marknadsföring
  • hemsidor; www.stromsund.se, www.hjalmar.nu, www.stromsundshyresbostader.nu
  • tillhandahålla turistinformation till turistbyråerna i Gäddede, Hoting och Backe.
  • konsumentrådgivning

Personal

Namn

Titel

Telefonnummer

E-postadresser:

fornamn.efternamn@stromsund.se

 

Håkan Sandberg

Turistchef och ansvar för Strömsunds Camping

0670-16403

Anna Gillgren

Turismsamordnare

0670-16404

Tore Torstensson

Turistassistent med ansvar för Strömsunds Turistbyrå, Konsumentrådgivare

0670-16405, 0670-16120

Annika Zakrisson

Turistinformatör

0670-164 00

Andreas Magnusson

Konferensvärd Folkets Hus (tjänstledig till juni 2018)

070-254 30 79

Gerd Sjöberg

Informatör/webbsamordnare

0670-16118

 

Konsumentrådgivare

0670-16120

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in