Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Utbilda dig för framtiden

100-tals nya jobb kommande år

Framtidshopp.

Det finns goda möjligheter till jobb inom Strömsunds kommun. Stora pensionsavgångar väntar.

Det kommer att skapas 100-tals jobb i Strömsunds kommun med start om några år. Det beror på stora pensionsavgångar. Jobben återfinns inom nästan alla verksamhetsområden. Nu satsar kommunen offensivt för att  locka den unga arbetskraften till kommunen.

Statistiken visar tydligt att stora pensionsavgångar väntar med start om några år. Upp emot 600 arbetstillfällen kommer att skapas, om alla tjänster tillsätts. Det finns med andra ord goda förutsättningar till ett jobb inom Strömsunds kommun framöver.

– Det här är mycket positivt för våra ungdomar, det kommer att skapas jobb på hemmaplan och nu har de några år på sig att utbilda sig inför framtiden. Vi vill gärna få in deras kompetens i våra olika verksamheter. Att få möjlighet att anställa unga människor skapar en spännande dynamik och en positiv mångfald på våra arbetsplatser, säger kommunalrådet Gudrun Hansson, (s).

Information ska spridas

Kommunen satsar nu offensivt för att möta behovet av nyrekryteringar och locka framför allt den unga arbetskraften till kommunen. Information om kommunen och de jobbmöjligheter som skapas framöver kommer att spridas genom bland annat hemsida och broschyrer. Kommunen planerar även att göra besök i skolorna och starta ett samarbete med deras yrkesvägledare.

Vård, skola och omsorg

Yrkeskategorierna där behoven spås bli som störst framöver är vård, skola och omsorg. En viktig pusselbit är att göra kommunen till en än mer attraktiv arbetsgivare, där har alla anställda och chefer ett viktigt uppdrag.

Även lokala företag behöver personal

Även övriga företag i kommunen ser ett ökat behov av arbetskraft, inom till exempel handel, transport och industri. Redan idag finns ett väl etablerat och bra fungerande samarbete mellan gymnasieskolan, det lokala näringslivet och Arbetsförmedlingen. Som exempel kan nämnas Teknikcollege och Vård- & omsorgscollege.

– Näringslivet i kommunen är viktigt och samarbetet mellan gymnasieutbildningarna och företagen kommer att bli än mer betydelsefullt i framtiden. Den nära kopplingen ger ungdomarna en naturlig inkörsport till arbetslivet och kan vara nyckeln till om de får jobb eller inte efter studenten, säger Gudrun Hansson.

Länk till pressmeddelande.öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in