Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Medborgardialog i Strömsunds kommun

Medborgardialogen är ett sätt att hämta in åsikter och synpunkter från medborgarna som blir en del av underlaget inför ett beslut som kommunens förtroendevalda ska ta.

Medborgardialog kan omfatta mycket, allt från en konsultation i en viss fråga, till ett medborgarmöte om en orts framtidsfrågor.

Alla den information och kontakt kommunen har med medborgarna kan rymmas inom begreppet medborgardialog, men det är främst de insatser där vi aktivt och formellt genomför en dialog eller konsultation med medborgarna som vi beskriver här.

Mer information om vad medborgardialog är

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in