Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Verksamhet för pensionärer

Föreningar som uppfyller följande punkter har möjlighet att få bidrag:

  • Antagit stadgar, samt har en på demokratisk väg vald styrelse bedriver verksamhet för pensionärer.
  • Har minst tio, i kommunen mantalskrivna kvinnor och män i åldern 65 år och äldre. 
  • Årligen skickar in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.

Verksamhetsbidraget ger 40 kronor per medlem över 65 år (som har betalat enskild medlemsavgift).

Ansökan ska skickas in en gång per år, senast den 1 april. 
Ansökan om bidrag till pensionärsverksamhetPDF

Skicka ansökan till:
Kultur- och fritidsavdelningen
Lars-Eric  Bergman
Box 500
833 24 Strömsund

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in