Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Agenda 21-plan

Den lokala Agenda 21-planen för Strömsunds kommun är ett förslag till handlingsplan för anpassning mot en hållbar utveckling. Synpunkter och förslag till åtgärder har inhämtats från befolkningen, dels genom bybesök och med hjälp av sakkunniga inom de olika branscherna, men även genom idéer och tankar som uppkommit vid diskussioner.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in