Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är skadligt för hälsan och miljön eftersom de bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Det innebär att giftiga ämnen som sprids i miljön kommer att finnas kvar under lång tid. Därför är det viktigt att farligt avfall lämnas in på återvinningscentralen (ÅVC).

Det kan vara målarfärg, lacker, oljor, mobiltelefoner, batterier, elektriska eller batteridrivna leksaker, el-avfall, lösningsmedel och medel mot ogräsbekämpning. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt hälsofarliga.

Dessutom kan ämnen med miljöfarliga egenskaper orsaka skador i miljön lång tid framöver. Därför ska de hanteras, förvaras och efter förbrukning omhändertas på rätt sätt så att de farliga ämnena kan fasas ut ur kretsloppet.

Behåll alltid ursprungsförpackningen för farligt avfall. Om du är osäker på om det är farligt avfall och hur du ska göra med avfallet är det bättre att lämna in det som farligt avfall på ÅVC än att lägga det i soppåsen.

Tomma förpackningar kan i regel sorteras som en förpackning men sprayburkar kan vara svåra att tömma - lämna dem då som farligt avfall.
 
Varje insamlat gram spelar roll! Lämna ditt farliga avfall till kommunens ÅVC så vet du att det tas omhand på rätt sätt.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in