Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Barnomsorg och grundskola

Barn ute i naturen.

Barn och ungdomar är viktiga i Strömsunds kommun. Här finns ett stort
utbud av barnomsorg och skolor. Strömsunds kommun är stor till ytan så
val av skola eller barnomsorg styrs mycket av var i kommunen man bor.

Kommunens mål är att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden samt att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling.

Barnomsorg 1–5 år

Förskola – daghem, dagis.
Pedagogisk omsorg – dagmamma, dagbarnvårdare, familjedaghem.
Allmän förskola – från hösten barnet fyller tre år. 15 tim/vec Avgiftsfri.

Grundskola 6–16 år

Skolbarnomsorg – (fritidshem)
där barnet vistas före och efter skoldagen
Förskoleklass – från 6 år.
Grundskola – årskurs F–9 .

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in