Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Sveriges viktigaste jobb

Många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i kommuner och landsting, välfärdssektorn. Sveriges Viktigaste Jobb ska bidra till att öka kunskapen om jobben och nyansera bilden av kommuner och landsting som arbetsgivare.

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning som beskriver hur det står till inom privat, statlig, landstings- och kommunal sektor. Det skiljer inte mycket i medarbetarnöjdhet mellan anställda inom privat och offentlig sektor, men imagen är betydligt sämre i kommuner och landsting.

Utmaningarna

Välfärdssektorn — både kommuner och landsting och privata vårdgivare kommer att rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste åren. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet måste arbetsgivarna få de mest kompetenta medarbetarna att stanna kvar och de unga duktiga att söka sig till välfärdssektorn. Det rör sig om allt från lärare, undersköterskor, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och ingenjörer till dietister, ekonomer, samhällsplanerare och socialsekreterare.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när nu 40-talisterna är på väg ut från arbetsmarknaden och 80- och 90-talisterna kommer in. Den nya generationen har sannolikt andra förväntningar än den som lämnar. Därför ökar betydelsen av att framstå som en attraktiv arbetsgivare och att bra information om utbildningar, arbets- och karriärmöjligheter når den framtida arbetskraften.  

Vill skapa intresse för jobben i sektorn

Kommunikationssatsningen Sveriges Viktigaste Jobb startade 2011 och pågår i fyra år. Vi ska kliva fram i den arbetsgivarpolitiska debatten, visa vad vi gör och vässa vår opinionsbildning.

I rapportserien Sveriges Viktigaste Jobb presenterar vi prognoser, fakta, statistik och analyser av sektorns utmaningar. Vi ska också förse medlemmarna, kommuner och landsting, med verktyg och stöd i arbetet med att bygga sina arbetsgivarvarumärken.

På så sätt vill vi öka kunskapen och skapa nyfikenhet och intresse för jobben i välfärdssektorn och för kommuner och landsting som arbetsgivare. Vi vill också bidra till ökad stolthet över det viktiga arbete som utförs i välfärdssektorn av dem som vi anser har Sveriges viktigaste jobb.

Se filmen Sveriges Viktigaste jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in