Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Flyktingmottagningen i Strömsunds kommun

På Flyktingmottagningen i Strömsund jobbar vi med att samordna insatserna för de flyktingar med uppehållstillstånd som kommer till kommunen. Flyktingarna ska få goda förutsättningar att kunna försörja sig själva, lära sig svenska och bli delaktiga i det svenska samhället.

Målet med vår verksamhet är att

Samordna insatser så att den nyanlände flyktingen efter avslutad introduktion har kunskaper i det svenska språket och samhällslivet.

Tillvarata flyktingars kunskaper och erfarenheter och stärka den enskildes förutsättningar till egen försörjning genom eget företagande, arbete eller vidare studier.

Motverka främlingsfientlighet och rasism genom att informera om flyktingmottagande.

Samverka med myndigheter, organisationer och företag för att underlätta integration.

Tillämpa principen om lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Kontakt
 • Förvaltningschef
 • Karin Holmquist
 • 0670-161 86

 • Informationsansvarig
 • Elisabeth Lindholm
 • 0670-161 67

 • Reception flyktingmottagning
 • 0670-167 46
 • Öppettider:
 • Måndag 13–15
 • Tisdag 9.30–15 (+ soc)
 • Onsdag 13–15 (+ soc, AF)
Symbol

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in