Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn på förskola och personal.

I Strömsunds kommun finns förskolor och pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 5 år. De flesta verksamheterna drivs som kommunala men det finns ett föräldrakooperativ i Hallviken och en fristående förskola i Strömsund. I Strömsund finns det även dagbarnvårdare.

Barnomsorg kvällar, nätter och helger

  1. Kommunen erbjuder vid behov barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Ansökan görs på blanketten Ansökan om kommunal barnomsorg på obekväm arbetstidPDF

För mer information kontakta respektive förskolechef.

Förskola

Förskolan vänder sig till alla barn från ett till fem år och erbjuds även kvällar, nätter och helger. Förskolans verksamhet ska stimulera barnens fysiska och sociala utveckling och lägga grunden för livslångt lärande. Barnens tid i förskolan ska vara trygg, rolig, lärorik samt stimulera till förståelse, och ta hänsyn till andra människor, små som stora. Förskola kallades förr för dagis.

Avgiftsfri allmän förskola

Alla barn erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Läroplanen för förskolan gäller också för den allmänna förskolan. Förskolan omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar per år) och är helt frivillig. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och lovdagar.

Om det finns behov av barnomsorg utöver 15 timmar per vecka eller under loven, övergår allmän förskola i annan barnomsorgsform och debiteras enligt maxtaxa.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg har många namn – det kallas även för familjedaghem, dagbarnvårdare eller dagmamma.

Pedagogisk omsorg finns i Strömsund för barn 1 till 5 år och drivs i kommunal regi. Barnen tas om hand i anordnarens egna hem.

Bild på läroplan för förskola


Läroplan för förskolan

I vår verksamhet arbetar vi och planerar verksamheten utifrån förskolan läroplan (Lpfö 98). Vi arbetar så att alla barn ska känna sig trygga och sedda på förskolan.

Vill du läsa läroplanen?
Läroplanen på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in