Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Hemtjänst

En kvinna vattnar sina krukväxter

Med hemtjänst menas service och personlig omvårdnad hemma i den egna i bostaden. Hemtjänstinsatserna utformas tillsammans med dig så att din egen förmåga tas tillvara. De skrivs ner en genomförandeplan. Du behöver inte välja utförare. Strömsunds kommun har inte infört valfrihetssystem enligt lag om valfrihet (LOV) utan all hemtjänst bedrivs i kommunens egen regi.

Ansökan

Ansökan om hemtjänst gördu själv eller med hjälp av en legal företrädare. Ansökan  skickas till biståndsenheten. Det går också att göra en muntlig ansökan.

Biståndshandläggaren gör en individuell utredning och bedömning av behovet och insatserna. Vid utredning och bedömning är du själv delaktig så långt det är möjligt. Hemtjänst är ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Vilken hjälp kan du få?

Personlig omvårdnad kan till exempel omfatta hjälp med:

  • att äta och dricka
  • av- och påklädning
  • förflyttningar
  • att sköta personlig hygien
  • insatser för att bryta isolering och känna trygghet

 Serviceinsatser kan till exempel omfatta hjälp med:

  • matleverans
  • diskning
  • tvätt/klädvård
  • städning
  • uträtta ärenden/ inköp med stöd av vårdpersonalen

Det kan finnas villkor för att en viss insats ska kunna ges. För städning behöver du har fungerande redskap och städmaterial i ditt hem. Det finns även sysslor som inte ingår i vårdpersonalens arbetsuppgifter. Exempel på vad som inte ingår är att baka, att rensa och sylta bär, putsa koppar eller sköta utomhusarbete.

Hur får du hjälpen?

Den hjälp som du fått beslut om börjar snarast inom några dagar när du och enhetschefen inom hemtjänst tillsammans kommit överens om den praktiska planeringen. Insatserna ges av personal inom vård- och socialförvaltningenöppnas i nytt fönster eller närvård Frostvikenöppnas i nytt fönster, beroende på var du bor. Om du också har insatser från hemsjukvården görs planeringen samordnat. Uppföljning sker kontinuerligt.

Vad kostar det?

Avgifter för hemtjänst ingår i den så kallade maxtaxanöppnas i nytt fönster. Avgiften beräknas i olika nivåer utifrån hur mycket hjälp du får. För städning betalar du en separat avgift.

Att överklaga ett beslut

Läs här om hur det går till att överklaga ett beslut.

Hemtjänstdistrikt

Hammerdal

Distriktet omfattar Hammerdal med byarna i området. Ger även insatser till de boende på trygghetsboendet Soltorpet. Gränsar mot Östersunds kommun i söder.

Sydvästra, Strömsund

Omfattar delar av centrala Strömsund samt byarna österut gränsande mot Sollefteå kommun samt västerut på södra sidan av Ströms Vattudal upp mot Bågede.

Nordöstra, Strömsund

Omfattar delar av centralorten samt byarna norr om Ströms Vattudal.

Strömbacka, Strömsund

Strömbackagruppen ger insatser till de boende i trygghetsboendet med samma namn på Lövbergavägen 47 i Strömsund.

Hoting

Omfattar Hoting med kringliggande byar och norrut mot Dorotea kommun.

Tåsjödalen

Omfattar byarna längs Tåsjödalen på båda sidor om Tåsjön.

Backe/Rossön

I distriktet ingår Backe och Rossön med kringliggande byar gränsande mot Sollefteå kommun. Även de boende i trygghetsboendet Rossö center får insatser av denna arbetsgrupp.

Frostviken

Omfattar Gäddede med omnejd mot norska gränsen. Ger även insatser till de boende på Forsgården.

Autogiro

Blankett för anmälan om autogiro finns i kommunens blankettarkiv här.

samisk flagga

Åarjelsaemien - sydsamisk version

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in