Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Ekonomi och statistik

Bild: Pengar på hög

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi ansvarar för kommunens:

  • övergripande ekonomi
  • budget
  • bokslut
  • uppföljningar
  • är ett serviceorgan till kommunens alla förvaltningar, avdelningar och kommunala bolag i frågor som gäller ekonomi, redovisning, budget och finansiering.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in