Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Gator, trafik och vägbelysning

Bilden visar en av rondellerna i centrala Strömsund

Ett samhälle behöver ha bra förutsättningar för säker trafik. Vägnätet i Strömsunds kommun ägs och förvaltas av olika aktörer.

Genomfartslederna hanteras generellt av Trafikverket medan det lokala vägnätet sköts av kommunens teknik- och serviceförvaltning. Därutöver finns flera enskilda vägar.

Totalt ansvarar kommunen för ett vägnät som är 125 kilometer. Kommunen sköter vinterväghållning samt övrig drift och underhåll av våra vägar tillsammans med enskilda entreprenörer.

Har ni synpunkter på kommunens gator, park och vägbelysning kan ni lämna dem här.

Kontakt
  • Gatu- och markansvarig
  • Thord Engström
  • 0670-164 29
  • 070-350 56 40

  • Adress
  • Teknik- och serviceförvaltningen
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in