Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Anhörigstöd

Omsorg människor emellan är en självklar del av livet för de allra flesta. Många anhöriga gör en stor insats genom att hjälpa och stötta någon närstående som har en funktionsnedsättning, är sjuk eller äldre. Att ge omsorg kan handla om att hjälpa till med praktiska sysslor, personlig omvårdnad, sköta ekonomi och att ta kontakter med vården. Det kan också vara omtanke, tillsyn, stimulans och umgänge.

Stöd genom enskilda samtal, rådgivning och information

Samtalsstöd kan ges av:

  • Handläggare inom biståndsenheten.
  • Enhetschef inom hemtjänst eller särskilda boenden där den närstående får sina insatser
  • Distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i området där den anhörige är bosatt kan bland annat ge råd om sjukvård, egenvård, underlättande produkter i vardagen samt förskriva hjälpmedel av olika slag.
  • Socialsekreterare är kontaktperson för anhöriga till flickor och pojkar, kvinnor och män inom individ- och familjeomsorgens målgrupp. Läs även mer nedan om Fjärilsgrupper.

Fjärilen – grupper för barn, ungdomar och vuxna

Kontaktperson är socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen.

Fjärilen är en gruppverksamhet. Grupperna är till för barn, ungdomar och vuxna som är anhöriga eller har växt upp i en familj där någon har ett kemiskt beroende av alkohol eller andra droger. Läs mer här.

Avlastning

Kontaktperson är handläggare inom biståndsenheten.

Avlösning i hemmet eller avlastning på korttidsplats kan vara ett stöd som passar vissa anhörigvårdare. Kontakta handläggare inom biståndsenheten för merinformation om ansökan.
Kontaktuppgifter till biståndsenheten finns här

Telefontid för alla handläggare inom biståndsenheten är måndag till fredag klockan 9.00–10.00

Samtalsgrupper för anhörigvårdare

Se inbjudan som finns i högra kolumnen.

Svenska kyrkan, andra kyrkor och även andra religiösa samfund kan ge ett bra stöd. Man kan också vända sig till andra frivilligorganisationer, intresse- och stödföreningar.

Broschyr: Stöd till anhöriga

Klicka på bilden och läs foldern

Kontaktpersoner

Det finns utsedda kontaktpersoner för anhörigstöd i varje kommundel. De har kunskap inom olika områden. Det går bra att ringa direkt till någon av dem.

Det går också bra att skriva till någon av dem. Vill du skriva så finns mer information här.

Område

Namn

Befattning

Tel

Familjevårdsteamet

Tina Magnusson

Socialsekreterare familjevårdsteamet

0670-163 26

Öppenvården

Anki Goetzinger

Beroendeterapeut inom missbruk och psykisk ohälsa

0670-163 94

Funktionsnedsatta/LSS

Sara Furrer

Enhetschef inom verksamhet för funktionsnedsatta

0670-167 36

Backe

vakantGäddede

Barbro Blom

Enhetschef

0672-41 67 01

Hammerdal

Susanne Larsson

Distriktssköterska

0644-64 20 07

Hoting/Tåsjö

Lise-Lotte Jönsson

Distriktssköterska med fördjupad kunskap om demens

0671-71 66 03

Strömsund

Eva Arljung

Distriktssköterska

0670-167 53

Hela kommunen

 

Berit Nordkvist

Samordnare

0670-163 12

Hela kommunen

 

Magnus Ahlstrand

Chef individ- och familjeomsorg samt biståndsenhet

0670-167 37

Hela kommunen, kommunrehab

Lotta Dahlberg

Arbetsterapeut

0670-167 03

 

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

Åarjelsaemien - sydsamisk version

Åarjelsaemien - sydsamisk version

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in