Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Att åka skolskjuts

Varje dag är det många barn som åker skolskjuts till och från skolan eller till och från aktiviteter under skoldagen, som exempelvis badturer och utflykter. Det är förstås viktigt med säkerheten för dem som åker skolskjuts, och det krävs att alla är vaksamma och hjälps åt för att skjutsarna ska bli säkra och trygga.

Transporterna sker i buss, taxibil eller mindre taxibuss.

Goda råd till dig som åker skolskjuts

• Använd bilbälte!
   Bälteslagen gäller alla och även i bussar. Det är din säkerhet det gäller!
   Behåll bältet på tills fordonet stannat!

• Sitt stilla i bussen/bilen!
   Använd vanlig samtalston, skrik inte!
   Föraren behöver lugn och ro för att koncentrera sig på körningen.

• Skräpa inte ner eller förstör någonting!
   Avsiktlig skadegörelse måste du ersätta!

• Var försiktig vid av- och påstigning!
   Vid påstigning, stå kvar tills bussen/taxin stannat  Alla får plats!
   När du går av bussen eller taxin, låt den köra iväg innan du går vidare hemåt eller
   korsar vägen

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in