Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Begravningsombud

Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Kyrkan ansvarar även därefter för begravningsverksamheten både för dem som tillhör och dem som inte tillhör kyrkan.

De personer som inte tillhör Svenska kyrkan har inte något direkt inflytande över kyrkliga beslut som rör begravningsverksamheten eftersom endast medlemmar har rösträtt vid kyrkoval. Därför utser Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun med uppgift att bevaka för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudets uppgift är bland annat följande:

 • Skaffa kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål.
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och andra berörda parter.
 • Föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom.
 • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.

Begravningsombud för församlingarna i Strömsunds kommun är:

Pernilla West
Risselåsvägen 17
833 35 Strömsund
0730-49 07 46
westpernilla@gmail.com

Kontakt
 • Expedition
 • 0670-163 20
 • Fax: 0670-163 16
 • Telefontider: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
 • Besöksadress

 • Storgatan 4, Strömsund
 • Mån-fre 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in